• İnstagram
 • Amaç

  Eko Yıldızlar İş Başında

  Yarınımı Bugünden Düşünüyorum;

  Eko Yıldızlar İş Başında

  Proje Hakkında

  Eko Yıldızlar İş Başında Projesi Tubitak 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları projeleri kapsamında Yıldız Teknik Üniversitesi desteğiyle yürütülmektedir.

  Proje Amacı

  Eko Yıldızlar İş Başında

  Ülkemizde ve dünyada çevresel problemler hızla artmaktadır ve bir çok kurum ve kuruluşun çözüm seçeneklerinin ve alternatif yaptırımların arandığı zaman diliminde, öğrencilere de çevre ve ekoloji konusunda duyarlılık kazandırılarak girişimci ruhlarının ortaya çıkarılmasına çalışılacak, katılımcılar farkındalıkları artmış bir şekilde okullarına döndüklerinde deneyimlerini arkadaşları ile paylaşarak çevre bilincini yayacaklardır. Ayrıca öğrencilere doğaya uyum sağlamaları öğretilecek ve yaşadıkları dünyada doğanın bir parçası oldukları gösterilecektir.Öğrenciler gerektiğinde doğayı bir laboratuvar gibi kullanarak birçok disiplini bir araya getiren uygulamalar yapacaklardır. Bu proje ile özellikle topraksız tarım konusunda öğrencilerin bilinçlendirilmesi, doğrudan kendileri için oluşturacakları sistemle bitki yetiştirmeleri sağlanırken, yaşanılan küresel ısınmanın sonuçlarını, asit yağmurlarının etkilerini, geri dönüşümün önemini, ülkemizin doğal kaynakları (maden ve süs taşları), hakkında bilgi sahibi olup matematik ve fen entegrasyonu ile uygulamalı bir eğitim verilecektir. Bu sayede öğrencilerin FeTeMM alanlarına olan ilgilerinin artırılması hedeflenmektedir. Proje sonunda doğa koruyucuları ve gönüllüleri olarak etkinliklerini tamamlayacaklardır.

  Yarınımı bugünden düşünüyorum;

  Ekoyıldızlar İşbaşında projesi ile öğrenciler çevre sorunları ve geri dönüşüm ile ilgili bilimsel olayları ve terimleri merak ederek, her aşamasında aktif görev alarak istendik yönde davranışlar kazanacaklar ve böylece öğrenme istekleri artarak araştırmaya sorgulamaya yöneleceklerdir. Çünkü gelişmiş toplumlar araştıran, sorgulayan ve üreten bireyler yetiştirmeye önem vermekte ve bireylerin eğitimi için gerekli ortamları sağlamaktadır.

  Yaşıtları ile benzer bilimsel bakış açılarına sahip olmaları, önce kişisel özgüvenleri daha sonra bilimsel özgüvenleri geliştirmeleri, hayatlarında karşılaştıkları problemlere basit ama etkili çözüm üreterek yeni bakış açıları geliştireceklerdir. Proje ile İstanbul’da eğitim gören 30 öğrencinin; doğa, canlılar, ekoloji ve biyoteknoloji konularında, özellikle ekosistemlerin bel kemiği olarak gösterilebilecek bitkiler ve hayvanlar üzerinden bilinçlenmesini hedeflenmektedir. Projenin temel amacı, doğanın işleyişi hakkında temel bilgilere sahip, doğa ve çevre sorunlarına karşı duyarlı ve farkındalığı yüksek, doğaya karşı olumlu davranış ve değerleri olan, doğayla ilgili sorunları çözmede bilimsel süreç becerilerini ve yaratıcılıklarını kullanabilen ve bunlarla birlikte; doğada biyoteknoloji uygulamaları konusunda aktif olarak çalışan bireylerin yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır. Ayrıca söz konusu proje ile sadece yer üstü çevresel bilgiler ve farkındalık sağlanmayacak ayrıca yer altı çevresinin ekonomik değerleri de projede bu konuda uzman bir eğitmen tarafından verilecektir. Türkiye, dünya doğal taş ihracatında, mermer ihraç eden ülkeler arasında ve ülkemiz maden grupları içerisinde ilk sıralarda yer almaktadır. Bu nedenle bu ülkede yetişen genç bireylerin ülkenin mali değerlerinin de farkında olması ve bu değerlere sahip çıkma bilinci geliştirmesi gerekir. Sonuç olarak bu projedeki amaçlar şu şekilde özetlenebilir:

  • Katılımcıların doğaya uyum sağlamlarını öğretmek ve böylece yaşadıkları dünyada doğanın bir parçası olduklarını göstermek,

  • Doğayı disiplinler arası bir bakış açısıyla büyük bir laboratuvar olarak düşünerek, bu konuda temel bilgi sahibi olmalarını sağlamak,

  • Çevre sorunlarının çıkış noktalarını bulup, insan davranışlarının etkisini araştırıp sorgulayarak ve bilimsel temellere dayandırarak açıklayabilmelerini sağlamak,

  • Çevreye karşı olumlu tutum geliştirerek onu koruma ve iyileştirme yönünde etkin katılım isteği kazanmalarını sağlamak.

  Referanslar

  Referans Alınan-İncelenen Kaynaklar

  Proje yazım aşamasında özellikle Avrupa’da bulunan okul dışı öğrenme ortamları ve Bilim ve Sanayi Bakanlığı’nın Bilim Merkezleri uygulamalarından esinlenilmiştir. Bu öğrenme ortamlarından bazıları aşağıda sıralanmıştır.

   

  • Doğal Tarih Müzesi (Doğa) Londra / İNGİLTERE (Natural History Musuem)

  • NEMO (Bilim) Amsterdam / HOLLANDA ( Nemo Science Center)

  • Le Bourget Havacılık ve Uzay Müzesi Paris / FRANSA

  • St. Bernard Köpek Müzesi (Hayvan) İSVİÇRE

  • The Buekorps Musuem Bergen / NORVEÇ

  • Konya Bilim Merkezi

  • Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi